Zaloguj się

Nie pamiętam hasła
Nie masz konta? Załóż je
Członkostwo na portalu Towarzystwa Fotografii Przyrodniczej jest darmowe.

Masz dwie możliwości, założyć konto Grupowicz które jest bezpłatne lub Supergrupowicz koszt 100 zł na rok.

Możliwości konta Grupowicz:


Możliwości konta Supergrupowicz ( to samo co konto Grupowicz oraz):


Wybierając darmowe konto masz w każdej chwili możliwość przejścia na konto Supergrupowicz.
Dołącz do najlepszych fotografów przyrodniczych już dziś i zarejestruj konto.

Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Dziękujemy za dodanie zdjęcia

Dostęp do strony tylko dla zalogowanych

Jeśli posiadasz konto na portalu - zaloguj się, jeśli go nie posiadasz zarejestruj się.

Zmień hasło

Edytuj profil

Zdjęcie profilowe

Informacje

Login
Hasło********Zmień
Imię i nazwisko
Typ konta
E-mailEdytuj
UlicaEdytuj
Nr. DomuEdytuj
MiastoEdytuj
Kod PocztowyEdytuj
Kraj
Edytuj
Strona wwwEdytuj
TelefonEdytuj

O użytkowniku

Informacje o koncie

Data rejestracji
Data subskrypcji
Ostatnie logowanie

Ustawienia i prywatność

Ukryj dane osobowe dla zalogowanych użytkowników
Pokaż mój profil niezalogowanym użytkownikom

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.TFP.NET.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.TFP.NET.PL

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

    1.1 Niniejsza polityka prywatności przedstawia postępowanie Administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez stronę internetową www.tfp.net.pl, zwaną w dalszej treści „Serwisem”.
    1.2 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Krzysztof Stępień prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Stępień Towarzystwo Fotografii Przyrodniczej, NIP 8531467456, ul. Księcia Bogusława X 5c lok. 2, 74-200 Pyrzyce, zwany w dalszej części polityki prywatności „Administratorem”.
    1.3 Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu.
    1.4 Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne dla celów przetwarzania określonych w niniejszej polityce prywatności.
    1.5 Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami z zakresu danych osobowych oraz zgodnie z wdrożoną polityką prywatności.
    1.6 Administrator korzysta z bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).
    1.7 Serwis wykorzystuje wtyczki portali www.facebook.com oraz www.instagram.com, które umożliwiają Użytkownikom bezpośrednie połączenie z serwerami tych portali.
    1.8 Wszelkie zmiany niniejszej polityki prywatności będą publikowanie w Serwisie.
    1.9 Ilekroć w niniejszej polityce prywatności jest mowa o „RODO” należy przez to rozumieć Rozporządzenie UE 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/EC.

Replica Watches www.puretimes.net

    2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH


    2.1 Administrator przetwarza następujące dane Użytkowników, którzy rejestrują się w Serwisie – imiona i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres (miejscowość, ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy), numer IP.
    2.2 Podanie danych osobowych wymienionych w punkcie 2.1 jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy przez Administratora. Niepodanie wszystkich niezbędnych danych osobowych będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy prowadzenia konta w Serwisie.
    2.3 Dane osobowe Użytkowników zawarte w formularzu znajdującym się na stronie www.tfp.net.pl pod zakładką „Załóż konto” są przetwarzane w celu rejestracji Użytkownika w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy prowadzenia konta w Serwisie przez Administratora i jego pracowników (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
    2.4 Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora także w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępnienia Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
    2.5 Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane Użytkownika przetwarzane są przez czas korzystania z Serwisu, natomiast dane osobowe Użytkowników, którzy zawarli umowę prowadzenia konta w Serwisie są przetwarzane do upływu czasu na jaki została zawarta ta umowa oraz jej wykonania przez obie strony. Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
   2.6 Na zlecenie Administratora dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów: księgowym, biurom rachunkowym, dostawcom usług płatności internetowych, prawnikom, pracownikom Administratora oraz osobom związanym z Administratorem umowami cywilnoprawnymi – w celu zaksięgowania i rozliczenia transakcji; dostawcom usług IT – w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu. Wyżej wymienione podmioty nie stają się przez to administratorami danych osobowych Użytkowników Serwisu i nie mogą ich udostępniać. Przetwarzają one dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu wyznaczonego przez Administratora.
   2.7 Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by wszystkie osoby fizyczne związane z nim stosunkiem pracy lub umową cywilnoprawną, jak również wszystkie inne podmioty, z którymi współpracuje dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w rozumieniu RODO w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

3. PRAWA KLIENTA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

    3.1 Użytkownik ma prawo do:
          a) dostępu do własnych danych osobowych oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Administratora w każdym czasie,
          b) kontroli przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora,
          c) żądania sprostowania jego danych osobowych lub ich aktualizacji,
          d) żądania usunięcia jego danych osobowych, jeżeli przestały być niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane, bądź jeżeli cofnął on zgodę na ich przetwarzanie, a nie zachodzi żadna inna przesłanka przetwarzania danych osobowych,
          e) sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych Klienta z przyczyny mającej swe źródło w konkretnej sytuacji,
          f) żądania przekazania jego danych osobowych w celu ich wykorzystania przez podmioty trzecie,
          g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

     3.2 Dla realizacji uprawnień wymienionych w punkcie 3.1 Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem poprzez:
          a) wysłanie do Administratora określonego żądania drogą mailową na adres poczty elektronicznej administracja@tfp.net.pl
          b) wysłanie do Administratora określonego żądania na piśmie na adres ul. Księcia Bogusława X 5c lok.2, 74-200 Pyrzyce.
          Nie dotyczy to prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

 

4. PLIKI „COOKIES”

      4.1 Pliki cookies to drobne informacje tekstowe wysyłane przez serwer www i zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, takim jak komputer, smartfon, tablet. Nie zawierają one wirusów ani złośliwego oprogramowania. Przy ponownym połączeniu przeglądarki użytkownika ze stroną internetową rozpoznaje ona urządzenie, z którego łączy się użytkownik
      4.2 Pliki cookies mogą być kontrolowane przez Użytkownika za pomocą ustawień używanej przez niego przeglądarki internetowej w każdym czasie. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies Użytkownik może znaleźć w zakładkach „pomoc” przeglądarek internetowych.
      4.3 Przy pierwszej wizycie w Serwisie Użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies.
      4.4 Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych zawartych w plikach cookies w następujących celach:
           a) identyfikacja Użytkowników jako zalogowanych w Serwisie,
           b) dostosowania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika.
      4.5 Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć opcję gromadzenia cookies w drodze zmiany ustawień w przeglądarce internetowej.
      4.6 W Serwisie wykorzystywane są jedynie niezbędne pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. służące do uwierzytelniania.
      4.7 Pliki cookies są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez okres nie dłuższy niż 30 dni.
      4.8 Podmioty trzecie nie mają dostępu do wykorzystywanych przes Serwis plików cookies.

 

5. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

      5.1 Niniejsza Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 03.03.2021 r.

Dołącz do grupy czołowych fotografów polskiej przyrody,

pasjonatów i miłośników o różnorodnym doświadczeniu i osiągnięciach.

Dołącz teraz
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Jeżeli zgadzasz się z naszą polityką prywatności, kliknij przycisk Rozumiem